TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI

CHIẾN LƯỢC MARKETING

CHIẾN LƯỢC MARKETING

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Tìm hiểu về chúng tôi

Đăng ký tư vấn

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, xây dựng hệ thống quản trị, quản lý, huấn luyện chủ doanh nghiệp và các cấp quản lý, lãnh đạo. BIT Strategy đã đồng hành xây dựng hệ thống văn hoá, phát triển chiến lược, xây dựng nguồn nhân lực, bán hàng, marketing và cung cấp công cụ cho hàng ngàn doanh nghiệp, hàng trăm ngàn cá nhân.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
DIGITAL MARKETING BAO GỒM

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
DIGITAL MARKETING BAO GỒM

Xây dựng khung năng lực nhân sự và các chương trình đào tạo

Xây dựng các chỉ số giám sát và đo lường hiệu quả thực hiện chiến lược và chiến dịch

Hỗ trợ, đồng hành thực thi chiến lược và các chiến dịch

Xác định các sản phẩm và dịch vụ chủ lực cho khách hàng và thị trường

Xây dựng kênh truyền thông

Xây dựng thông điệp truyền thông

Xây dựng định vị thương hiệu 

Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu, thị trường mục tiêu

NGHIÊN CỨU

CHIẾN LƯỢC

THƯƠNG HIỆU

NỘI DUNG

TRUYỀN THÔNG
VIDEO CLIP

TRUYỀN THÔNG
MẠNG XÃ HỘI

EMAIL / SMS
MARKETING

LANDING PAGE

SEO / SEM QUẢNG CÁO QUA GOOGLE

BẢO TRÌ & QUẢN TRỊ
ĐA KÊNH

BIT Strategy cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng, phát triển chiến lược và chiến lược digital MKT theo mô hình 4P - tăng trưởng trong kỷ nguyên số, nhằm kết nối chiến lược MKT, kế hoạch digital MKT, chương trình hành động với chiến lược Digital MKT

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ - TỰ VẤN BIT GROUP SẼ LIÊN HỆ ĐẾN ANH CHỊ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT

CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ
ĐÃ ĐĂNG KÝ 

CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ
ĐÃ ĐĂNG KÝ